SVS – CORRECT spol. S r. o.

Firma SVS – CORRECT spol. S r. o. byla založena dne 31. 12. 1997. Vznikla po rozdělení společnosti SVS spol. s r. o. Bílovice, která působila v oblasti pozemního a silničního stavitelství od roku 1993. Během své existence zrealizovala řadu atraktivních, ale i menších, staveb v okresech Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž a Hodonín.

Společnost provádí kompletní stavby nebo rekonstrukce vozovek s živičným krytem, parkoviště, chodníky včetně kanalizací a ostatních inženýrských sítí. Vzhledem ke vzrůstající poptávce po vozovkách a zpevněných plochách s dlážděným povrchem, firma vytvořila skupinu kvalitních dlaždičů, jak na zámkovou dlažbu, tak na dlažby ze žulového materiálu (mozaika, drobná a velká kostka, žulové desky). Nedílnou součastí firmy je tým kvalifikovaných stavbyvedoucích a základní dopravní a mechanizační vybavení, které je nutné pro tuto stavební činnost.

Mezi další přednosti podniku patří pružnost organizace, úroveň řešení technických a technologických problémů staveb, vysoká kvalita odvedené práce, přijatelná cena a dodržení smluvních termínů. 12. 6. 2007 byl ve společnosti proveden recertifikační audit systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005..


©JM 2006